Nieuws

Declaraties gemeenten 2015 - 2016 aanmaken & indienen

Toegevoegd door Henk ten Voorde meer dan 7 jaar geleden

LET OP

Maak geen declaraties voor gemeenten in 2015 die in 2016 worden verzonden In 2015 wordt nl het bestandsformaat 1 gebruikt dat in januari 2016 door Vecozo niet meer wordt ondersteund. Maak de declaraties dan met de versie 2016.A.01.01 die op 24 december 2015 beschikbaar is om te downloaden. Maakt u declaraties in 2015 die u in 2016 aan vecozo aanbiedt gaat het volledig mis!!!

Op 31 december 2015 om 08.00 uur gaan het Gemeentelijk Gegevensknooppunt en het knooppunt van VECOZO voor Wmo- en Jw-berichten dicht. Gemeenten en zorgaanbieders kunnen in die periode geen berichten versturen en ontvangen via het GGK en VECOZO. Het berichtenverkeer wordt weer opgestart op maandag 4 januari 2016 om 9.00 uur. Op 31 december 2015 is de Servicedesk van het Inlichtingenbureau bereikbaar tot 16:00 uur. Tussen 1 januari en 4 januari 2016 8:30 uur is de Servicedesk van het Inlichtingenbureau gesloten. Dit geldt ook voor de afdeling Support & Administratie van VECOZO.

Stap op 1 januari over naar iWmo en iJw versie 2.0

Toegevoegd door Henk ten Voorde meer dan 7 jaar geleden

Dit is binnen Perplex reeds geïmplementeerd. Vanaf 1-1-2016 zal Perplex de versie 2.0 gebruiken.


Tariefbeschikking Generalistische Basis GGZ voor 2016

Toegevoegd door Henk ten Voorde meer dan 7 jaar geleden

Voor 2016 zijn nieuwe tarieven vastgesteld.

Aanpassing Jeugdwet

Toegevoegd door Henk ten Voorde meer dan 7 jaar geleden

Voor gegevens uitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders.

Jeugdhulp

Toegevoegd door Rob Heemskerk bijna 8 jaar geleden

De ontwikkelingen in de jeugdhulp verschillen nogal per gemeente. Informatie die voor perplex van toepassing is verzamelen we op de pagina Gemeenten.
Als u informatie heeft, laat het ons graag weten.

Nieuwe tarievenstructuur

Toegevoegd door Henk ten Voorde ongeveer 8 jaar geleden

Hier kunt u een stappenplan downloaden voor het instellen van de tarieven

Instellen_tarieven

Tarievenbestand Achmea 2015

Toegevoegd door Henk ten Voorde meer dan 8 jaar geleden


Tarievenbestand Achmea 2015

De handleiding voor het inlezen van tarieven vindt u via deze link

Multizorg nieuw Uzovinr

Toegevoegd door Henk ten Voorde meer dan 8 jaar geleden


Alle declaraties (trajecten geopend op of na 1-1-2015) voor de zorgverzekeringen die vallen onder Multizorg moeten met ingang van 1 januari 2015 gedeclareerd worden aan Uzovinr. 3343

Nieuw uzovinr multizorg verzekeringen

Tarievenbestand Multizorg 2015

Toegevoegd door Henk ten Voorde meer dan 8 jaar geleden


We hebben een tarievenbestand gemaakt welke u kunt inlezen in het programma. Klik op de link om het bestand te downloaden. De handleiding voor het inlezen van tarieven vindt u via deze link

Verhoging abonnementstarief

Toegevoegd door Henk ten Voorde meer dan 8 jaar geleden


Met ingang van 1-1-2015 hebben wij onze tarieven verhoogd. U kunt de tarieven vinden op onze website of via deze link

1 2 (1-10/15)

Exporteer naar Atom