Beschikkingsnummer (Omschrijving)

Voor de declaratie aan de gemeente moet een beschikkingsnummer worden ingevoerd. U kunt dit invoeren op het tabblad 'Koppelingen' van het DBC traject. Het is geen verplicht veld omdat niet alle gemeenten met een beschikkingsnummer werken. In het geval dat u geen beschikkingsnummer heeft kunt u zelf een waarde invoeren. Neem dan een code aan de hand waarvan u dit kunt terugleiden naar de cliënt.


  1. JW301 Beschikkingen inlezen
  2. JW302 (Retourbericht n.a.v. inlezen JW301 bericht)
  3. JW305 (Startbericht)
  4. JW307 (Stopbericht)
  5. JW315 (Beschikkingen aanvragen)
  6. Beschikkingen koppelen