Bladerschermen


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A

Aanspraak beperkingscodes

 1. Wikipagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerscherm
 5. Pop-Up menu (-)
 6. Invoerscherm (S)
 7. Stappenplan (-)

Aanspraak beslisboom

 1. Wikipagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerscherm
 5. Pop-Up menu (-)
 6. Invoerscherm (S)
 7. Stappenplan (-)

Activiteiten

 1. Wikipagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerscherm
 5. Pop-Up menu (-)
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

Afsluitreden (BGGZ)

 1. Wikipagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerscherm
 5. Pop-Up menu (-)
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

Afsluitreden (SGGZ)

 1. Wikipagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerscherm
 5. Pop-Up menu (-)
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

B

Buttons & Buttonbalken

 1. Toevoegen
 2. wijzigen
 3. afvoeren
 4. Sluiten
 5. Teamviewer
 6. Hints (uit)
 7. Hints (aan)
 8. Wiki (handleiding
 9. Opslaan
 10. Printen
 11. Exporteren
 12. Rekenmachine
 13. (H)elpdesk (R)equest
 14. Update
 15. Clienten
 16. Te sluiten trajecten
 17. Vervolgacties
 18. Printerqueue
 19. Backup
 20. Tekstverwerker
 21. Open trajecten
 22. Toon open trajecten
 23. COV
 24. Open dossier
 25. DBC kopiëren van patiënt
 26. F9
 27. Open doc.
 28. Printen doc
 29. Mail versturen
 30. Ok
 31. Annuleren
 32. Hoofdmenu
 33. Bladerscherm
 34. Bladerscherm TWA
 35. Bladerscherm T
 36. Bladerscherm W
 37. Bladerscherm A
 38. Bladerscherm TW
 39. Bladerscherm TA
 40. Bladerscherm WA
 41. [[]]
 42. [[]]
 43. [[]]
 44. [[]]
 45. [[]]

Beroepen

 1. Wikipagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerscherm
 5. Pop-Up menu (-) -
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

Behandelaren/Medewerkers/Zorgverleners

 1. Wikipagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerscherm
 5. Pop-Up menu
 6. Invoerscherm
 7. Invoerscherm Tab algemeen
 8. Invoerscherm Tab financieel
 9. Invoerscherm Tab deactiveren
 10. Invoerscherm Tab privé
 11. Stappenplan (-)

Behandelprotocollen

 1. Wikipagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerscherm
 5. Pop-Up menu (-)
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

Behandeltraject producten (BGGZ)

 1. Wikipagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerescherm
 5. Pop-up menu
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

Beroepspecificaties

 1. Wikipagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerescherm
 5. Pop-up menu
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

Beslisboom (SGGZ)

 1. Wikipagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerescherm
 5. Pop-up menu
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

Budgetten

 1. Wikipagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerescherm
 5. Pop-up menu
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

Button balken

 1. Hoofdmenu

C

Circuit

 1. Wikipagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerscherm
 5. Pop-up menu
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

Clienten

 1. Wikipagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerscherm
 5. Pop-up menu
 6. Invoerscherm
 7. Invoerscherm Tab algemeen
 8. Invoerscherm Tab financieel
 9. Invoerscherm Tab zorgverleners
 10. Invoerscherm Tab Verzekeraar
 11. Invoerscherm Tab Activiteiten
 12. Invoerscherm Tab SBG
 13. Invoerscherm Tab diversen
 14. Stappenplan (-)

D

Debiteur (Tarief debiteuren)

 1. Wikipagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerscherm
 5. Pop-up menu (Toon groep)
 6. Pop-up menu (Rapportage)
 7. Invoerscherm
 8. Stappenplan (-)

Overige producten (SGGZ)

 1. Wiki pagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerescherm
 5. Pop-up menu
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

Overige producten (BGGZ)

 1. Wiki pagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerescherm
 5. Pop-up menu
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

DBC Productgroep tarieven

 1. Wiki pagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerescherm
 5. Pop-up menu
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

Tarieven deelprestatie- activiteiten

 1. Wiki pagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerescherm
 5. Pop-up menu
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

DSM IV As 1

 1. Wiki pagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerescherm
 5. Pop-up menu
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

DSM IV As 2

 1. Wiki pagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerescherm
 5. Pop-up menu
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

DSM IV As 3

 1. Wiki pagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerescherm
 5. Pop-up menu
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

DSM IV As 4

 1. Wiki pagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerescherm
 5. Pop-up menu
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

DSM IV As 5

 1. Wiki pagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerescherm
 5. Pop-up menu
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

E


F


G

Gespecialiseerde GGZ (DBC)

 1. Wiki pagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerscherm
 5. Pop-up menu
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

Gemeenten

 1. Wiki pagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerscherm
 5. Pop-up menu
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

H

Huisarts

 1. Wiki pagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerscherm
 5. Pop-up menu
 6. Invoerscherm
 7. Invoerscherm Algemeen
 8. Invoerscherm Praktijk
 9. Invoerscherm Privé
 10. Stappenplan (-)

I

Inlezen JW301

 1. Wiki pagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerscherm
 5. Pop-up menu
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

Instellingstypes

 1. Wiki pagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerscherm
 5. Pop-up menu
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

J

Ongekoppelde beschikkingen/Jeugdwet producten

 1. Wiki pagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerscherm
 5. Pop-up menu
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

K


L

 1. Dode link
 2. Dode link

M


N


O

 1. Ongekoppelde beschikkingen
 2. Overige producten (SGGZ)

P

Prijslijsten (Naam prijslijst)

 1. Wikipagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerescherm
 5. Pop-up menu
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

Processtappen

 1. Wikipagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerscherm
 5. Pop-up menu
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

Prijslijsten (Tarief per product)

 1. Wikipagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerescherm
 5. Pop-up menu
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

Postcode

 1. Wikipagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerescherm
 5. Pop-up menu
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

Q


R


S

Selectiepijl

 1. Wiki pagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerscherm
 5. Pop-up menu
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

Scholen

 1. Wiki pagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerscherm
 5. Pop-up menu
 6. Invoerscherm
 7. Stappenplan (-)

T

Tarief debiteuren

 1. Tarief debiteuren (tard)
 1. Tarieven productgroepen (SGGZ) (tdrf)
 2. Tijdschrijf behandelcomponenten (BGGZ) (elbc)

Teamviewer

 1. Client ASI scherm

Toetsenbord

 1. Insert (Ins)
 2. Delete (Del)
 3. Home
 4. End
 5. Spatiebalk
 6. Page Down
 7. Page Up
 1. Escape
 2. F1
 3. F2
 4. F3
 5. F4
 6. F5
 7. F6
 8. F7
 9. F8
 10. F9
 11. F10
 12. F11
 13. F12
 1. Leeg
 2. Pijlen
 1. Alt + Enter
 2. Alt + Pijl UP
 3. Alt + Pijl DOWN
 4. Alt + Shift + 8
 1. Shift + Muiscursor

U


V

Verwijzers

 1. Wiki pagina
 2. Omschrijving
 3. Menu
 4. Bladerscherm
 5. Pop-up menu
 6. Invoerscherm
 7. Invoerscherm Algemeen
 8. Invoerscherm Praktijk
 9. Invoerscherm Privé
 10. Stappenplan (-)

W


X


Y


Z

 1. Zorgtype codes (SGGZ)