G-GGZ (Gespecialiseerde GGZ)


Hoofdmenu

2. Bestanden

6. Relaties

9. Zorgverzekeraars (Z)


 1. Zoek zorgverzekeraar
 2. Klik rechts op de regel met de betreffende zorgverzekeraar
 3. Klik Wijzigen
 4. Klik Tabblad '2. Contract'
 • Vink evt. checkbox 'Rubriek verrekenpercentage' aan. Het veld 'Rubriek verrekenpercentage' kan nu worden ingevuld. (Dit wordt overigens vanaf 2014 niet langer gebruikt)
 • Vul in dit veld dan het percentage in dat door de zorgverzekeraar wordt vereist. Meestal wil de zorgverzekeraar dan als 100,00% aangeleverd hebben.
Dus indien de zorgverzekeraar 94,00 procent vergoedt maar het contractpercentage (die 94,00 procent) als 100,00 procent aangeleverd wil hebben, vult u in dit veld 100,00 (zonder procent teken) in. Bij de button 'Instellingen verzekeraar' geeft u dan het contractpercentage van 94,00 procent aan.
Vink dan checkbox 'Rubriek tarief op basis van' aan (standaard zal dit worden aangevinkt door het programma indien u de voorgaande checkbox heeft aangevinkt)
 • Kies uit de combobox 'Onverzekerde zorg via' de juiste keuze. (In de meeste gevallen kiest u voor Vecozo)
 • Kies uit de combobox 'Verzekerde zorg via' de juiste keuze. (In de meeste gevallen kiest u voor Vecozo)

Zorgverzekeraars met NZa tarieven

 1. Klik Button 'Instellingen verzekeraar'
 2. Klik Checkbox 'Contract' aan (true)
 3. Vul veld 'Standaard percentage' met het percentage dat u door de zorgverzekeraar conform uw contract vergoed krijgt t.o.v. het NZa tarief
 4. Klik button 'Opslaan' rechts van het veld 'Standaard percentage'
  (De melding 'Instellingen voor het jaar x zijn opgeslagen)
 5. Klik opslaan

Zorgverzekeraars met eigen tarieven

Let op... gebruik het Panel 'DBC contractinformatie'
 1. Klik Button 'Instellingen verzekeraar'
 2. Klik Checkbox 'Contract' aan (true)
 3. Klik Radiobutton 'Percentage per productgroep'
 4. Klik Combobox rechts van 'Percentage per productgroep'
  (het veld naast de voorgaande combobox wordt niet gebruikt Hier staat de tekst '1. van contractjaar 2013' . Dit veld kunt u negeren. Dit veld heeft bij het inlezen van de tarieven geen functie en doet ook verder niets. Te zijner tijd zullen we dit veld onzichtbaar maken.)
 5. Klik '7. Verzekeraarstarief inlezen'
 6. Klik Button 'Uitvoeren'
 7. Klik Bestand 'betreffende zorgverzekeraar'
 8. Klik Button 'Openen'
 9. Klik Combobox rechts van 'Percentage per productgroep'
 10. Klik '2. Alle regels instellen op percentage'
 11. Vul veld 'Percentage %'
 12. Klik button 'Uitvoeren'
Om het percentage van een individuele productgroep aan te passen:
 1. Zoek productgroep
 2. Klik rechts Regel productgroep
 3. Klik Wijzigen
 4. Wijzig veld 'Percentage' met het juiste percentage
 5. Klik opslaan
Om het percentage van meerdere productgroepen met hetzelfde percentage aan te passen:
 1. Zoek productgroep
 2. Druk Spatiebalk (Rode pijl komt in regelbutton)
 3. Zoek volgende productgroep
 4. Druk Spatiebalk
  etc, etc
 5. Klik rechts Regel productgroep
 6. Klik Wijzigen
 7. Vul veld 'Percentage' met het juiste percentage
 8. Klik opslaan

Let op:

Voor alle trajecten waarvan reeds een factuur is gemaakt (ook indien deze nog niet is gedeclareerd) worden de tarieven niet opnieuw berekend.

2015 GGGZ Multizorg.csv Magnifier (8.001 KB) Henk ten Voorde, 22-12-2014 12:40