Herdeclaratie


Omschrijving

Indien een declaratie is afgekeurd en opnieuw wordt ingestuurd dient vanaf heden de reden van herdeclaratie te worden aangegeven omdat de zorgverzekeraars dat vereisen. Tijdens het heropenen van een traject (i.v.m. afkeuring of creditering) zal het programma een schermpje tonen waarin u kunt aangeven wat de reden is waarom u de declaratie opnieuw gaat indienen. Er zijn een aantal mogelijkheden welke worden getoond op de Vektissite


Gedeclareerde bestanden opnieuw aanmaken

In sommige gevallen wilt u een declaratiebestand opnieuw aanmaken zonder hiervoor de trajecten te heropenen. Dit kan omdat bijvoorbeeld Vecozo een bestand heeft afgekeurd vanwege een verkeerd formaat. In dat geval kan (nadat de fout is gecorrigeerd en/of er een nieuwe versie is geinstalleerd die het probleem verhelpt) de declaratie opnieuw worden aangemaakt.


Hoofdmenu

3. Financieel

4. Runoverzicht

3. Vecozo


  • selecteer de runs die u opnieuw wilt aanmaken
  • Klik rechts op een geselecteerde run
  • Klik links op 'Bestand opnieuw aanmaken'
  • De bestanden zijn nu opnieuw aangemaakt. Indien het bestand met dezelfde bestandsnaam al bestond is deze overschreven. Anders zijn de bestanden als nieuwe bestanden in de map geplaatst.