U kunt dit document printen met de toetscombinatie 'Ctl + 'P'
(Maar doe dit alleen als het echt nodig is)


Prijslijst inlezen (Omschrijving)

Indien u prijslijsten heeft die voldoen aan het juiste formaat kunt u die prijslijst inlezen in het programma. Let op het scheidingsteken is punt-komma ( ; )

Externe link(s)

CSV formaat volgens wikipedia

Omdat verwijzingen naar externe internetpagina's kunnen veranderen verzoeken wij u vriendelijk op de onderstaande link te klikken indien de verwijzing niet meer werkt. Zodra u op de link klikt zal uw email programma worden opgestart en kunt u het bericht dat daar verschijnt zonder aanpassingen direct verzenden. Wij zullen dan zorgen dat de juiste link weer wordt opgenomen in de Wiki.

(Mail een 'dode' link).


Formaat (Omschrijving)

Een prijslijst dient een '.csv. bestandsformaat te hebben. Hieronder een overzicht hoe deze eruit moet zien.

De eerste regel is de 'header' van het bestand. Zorg dat u deze exact overneemt zoals hier staat vermeld. Dus met punten, spaties etc. Als u dat niet doet worden de kolommen niet herkend tijdens het inlezen en kan het fout gaan.

Inlezen (Omschrijving)

1. Open pop-up menu

2. Klik op 'Toon tarieven'

3. Klik op 'Inlezen'

4. Klik op de button

5. Selecteer bestand

7. Voer de startdatum van de tarieven in
8. Klik op opslaan
9. De tarieven worden nu ingelezen


Kopieren prijslijst (Omschrijving)

1. Klik op naast het invoerveld 'Kopieer van'

2. Selecteer de prijslijst die u wilt kopieren
3. Klik op opslaan
4. De naam van de prijslijst wordt in het invoerveld getoond
5. Klik op de button 'Kopieer' (zie scherm hieronder)
6. De producten en tarieven uit de geslecteerde tarievenlijst wordt nu gekopieerd