Invoerveld (Omschrijving)

Een invoerveld is bedoeld om gegevens in te voeren. Deze gegevens worden dan bewaard zodra u op de button opslaan klikt. Sommige velden kennen een controle/validatie of een bepaald masker.


Invoermasker

Een masker is een voorgedefinieerd formaat dat in een veld moet worden ingevoerd. Een voorbeeld hiervan is het BSN nummer. Hier mogen alleen cijfers in worden gevoerd en moet uit 9 cijfers bestaan. Indien u wilt weten hoe u een veld moet invoeren kunt u op de F1 toets drukken van het toetsenbord en de cursorpijl op het veld houden. Er wordt dan uitleg gegeven over de invoermogelijkheden van het aangewezen veld. Door nogmaals op F1 te drukken wordt het informatiescherm weer onderdrukt.


Controle/validatie

Een controle wordt uitgevoerd door het programma indien de invoer in een veld aan een voorwaarde moet voldoen. Er is een controle op een masker maar er zijn ook andere controles. Als we weer het BSN veld bekijken dan is hier ook een controle/validatie die bepaald dat de ingevoerde waarde aan de 11 proef voor een BSN moet voldoen. Als de ingevoerde waarde hier net aanvoldoet wordt en foutmelding gegeven (meestal bij het opslaan van het invoerscherm) en springt de cursor naar het veld dat niet juist is ingevoerd.