JW307 - Stop bericht (Omschrijving)

Zodra de zorgaanbieder stopt met de behandeling dient de gemeente hierover binnen vijf dagen te worden geïnformeerd. De melding wordt gedaan met een JW307 bericht. Dit bericht dient door de zorgverlener te worden aangemaakt en aan de gemeente te worden verzonden. Er zijn twee plaatsen waar een stopbericht kan worden aangemaakt.

  1. Via het BKR scherm
  2. Via het scherm 'Ongekoppelde berichten"

Het bestand wordt opgeslagen in de map '..\Export\Jeugdwet\JW307-Stop'