Multizorg (2015)


Door op de link te klikken wordt het tarievenbestand gedownload. Plaats het in de map 'import' binnen u programma map. U kunt daarna het tarievenbestand inlezen bij de betreffende zorgverzekeraars.


2015 GGGZ Multizorg.csv Magnifier (8.001 KB) Henk ten Voorde, 22-12-2014 12:44