U kunt dit document printen met de toetscombinatie 'Ctl + 'P'
(Maar doe dit alleen als het echt nodig is)


Stappenplan: prijslijsten beheren

Omschrijving (Omschrijving)

U kunt binnen het programma prijslijsten aanmaken. Een prijstlijst is een verzameling declarabele producten met tarieven die per debiteur verschillend kunnen zijn. Zo kunt u een prijslijst maken voor bijvoorbeeld de zorgverzekeraar 'Multizorg' waarin de prijzen zijn opgenomen die multizorg hanteert. Deze prijzen kunnen (en in het geval van Multizorg is dat zo) afwijken van de standaard NZa tarieven. Voor andere debiteuren kunt u dan weer een andere prijslijst maken die andere tarieven hanteren. Zo kunt u bijvoorbeeld een prijslijst GGZ tarieven maken die kan worden gekoppeld met de zorgverzekeraars/gemeenten die de NZa tarieven hanteren.

Elk product kent een tarief. Bij elk product kunt u ook nog aangeven of voor dat betreffende product een ander percentage wordt vergoed. Het percentage dat op product niveau is ingevoerd heeft voorrang op het percentage dat is ingevoerd bij de debiteur. Als bij een product bijvoorbeeld 70% is ingevoerd en bij de debiteur staat een contractpercentage van 90% zal het programma het percentage van 70% gebruiken voor die debiteur die aan deze prijslijst is gekoppeld.


Prijslijsten (Toevoegen)

Om producten met bijbehorende tarieven en declaratiecodes toe te voegen moet eerst een prijslijst worden aangemaakt. Later kunnen dan aan deze prijslijst producten met prijzen worden toegevoegd.

Prijslijsten (Menu)


Prijslijsten (Bladerscherm)

Kolommen voor dit bladerscherm

 1. Naam
 2. Omschrijving
 3. P
 4. D

Functies voor dit type bladerscherm


In dit scherm worden de prijslijsten die al aanwezig zijn getoond. Om een prijslijst toe te voegen klikt u op de button toevoegen
In het invoerscherm 'Prijsliijst - toevoegen' kunt u een aantal velden invullen.

Naam: In dit veld vult u de naam van de prijslijst die u wilt aanmaken. U kunt hier zelf een naam bedenken. Standaard wordt het programma geleverd met een aantal prijslijsten die aan de naam herkenbaar zijn voor bijvoorbeeld een zorgverzekeraar of een gemeente regio.
Omschrijving: In dit veld kunt u zelf een omschrijving invoeren als verduidelijking op de naam van de prijslijst.
Sla de ingevoerde gegevens op.

Er is nu een prijslijst aangemaakt maar hier kunt u nu nog niets mee. U moet nu nog de producten toevoegen aan de zojuist aangemaakte prijslijst.


Product (Toevoegen (aan prijslijst))

Tarief per product - bladerscherm

Kolommen voor dit bladerscherm

 1. Prod.grp
 2. Cat.
 3. Code
 4. Omschrijving
 5. Begindatum
 6. Einddatum
 7. Bedrag
 8. Afw. %
 9. B

Functies voor dit type bladerscherm


Functies specifiek voor dit bladerscherm

 1. Prijslijst inlezen
 2. Kopieren prijslijst

 • Klik rechts op de prijslijst waar u een product aan toe wilt voegen.
 • Klik op 'Toon tarieven'
 • Nu wordt het scherm 'Tarief per product' getoond. Via dit scherm kunt u producten toevoegen. Ook is het mogelijk om een lijst met producten in te lezen als deze beschikbaar is. Lijsten met producten worden voor veel bekende producten door ons aangeleverd en al ingelezen meegeleverd.
 • Klik op toevoegen om te starten met het invoeren van een nieuw product
  Het invoerscherm voor het toevoegen van een product wordt nu weergegeven.
 • Prijslijst:In het veld prijslijst is al de prijslijst (die u heeft geselecteerd) ingevuld. U kunt dit veld niet wijzigen en ga dus naar het volgende veld.
 • Productcategorie: Dit veld wordt gebruikt bij declaraties aan gemeenten die het declaratieformaat JW303 gebruiken. Indien de prijslijst is bedoeld voor een ander declaratieformaat JW321 of GZ321 hoeft u dit veld niet in te vullen
 • Productcode: Dit moet niet worden verward met productgroep. Productcode is een veld dat gebruik wordt bij declaraties aan gemeenten die het declaratieformaat JW303 gebruiken. Indien de prijslijst is bedoeld voor een ander declaratieformaat JW321 of GZ321 hoeft u dit veld niet in te vullen
 • Basis GGZ: Dit veld Checkbox vinkt u aan indien het product dat u aan het invoeren bent een product van de Generalistische Basis GGZ is. Is het geen product van de BGGZ dan laat u het veld leeg. dit geldt voor alle declaratieformaten. Dus zowel voor de JW303,JW321 en GZ321.
 • Eenheid: Hier kiest u voor de juiste eenheid van het betreffende product. De volgende opties zijn beschikbaar
 • 81 - Traject: Deze optie kiest u indien u het tarief van de berekende productgroep wilt overnemen. Het veld productgroep zal worden leeggemaakt omdat het voor meerdere productgroepen kan gelden. De beslisboom bepaalt op welke productgroep uitgekomen gaat worden. Als de productgroep in de prijslijst is opgenomen wordt de waarde van die productgroep gebruikt. Als de productgroep niet in de prijslijst is opgenomen dan wordt het standaard NZa tarief van het betreffende jaar genomen.
 • 1 - Minuut: Niet gebruiken. Is bestemd voor toekomstige ontwikkelingen.
 • 2 - Kwartier: Niet gebruiken. Is bestemd voor toekomstige ontwikkelingen.
 • 3 - Half uur: Niet gebruiken. Is bestemd voor toekomstige ontwikkelingen.
 • 4 - Uur: Niet gebruiken. Is bestemd voor toekomstige ontwikkelingen.
 • 6 - Uren en minuten "uuumm": Niet gebruiken. Is bestemd voor toekomstige ontwikkelingen.
 • 7 - 5 minuten: Niet gebruiken. Is bestemd voor toekomstige ontwikkelingen.
 • 11 - Overdag: Niet gebruiken. Is bestemd voor toekomstige ontwikkelingen.
 • 12 - Nacht: Niet gebruiken. Is bestemd voor toekomstige ontwikkelingen.
 • 13 - Halve dag: Niet gebruiken. Is bestemd voor toekomstige ontwikkelingen.
 • 14 - Etmaal (24 uur): Niet gebruiken. Is bestemd voor toekomstige ontwikkelingen.
 • 15 - Dagdeel (3 uur): Niet gebruiken. Is bestemd voor toekomstige ontwikkelingen.
 • 16 - Dagdeel (4 uur): Niet gebruiken. Is bestemd voor toekomstige ontwikkelingen.
 • 21 - Week: Niet gebruiken. Is bestemd voor toekomstige ontwikkelingen.
 • 24 - 4 weken: Niet gebruiken. Is bestemd voor toekomstige ontwikkelingen.
 • 31 - Maand: Niet gebruiken. Is bestemd voor toekomstige ontwikkelingen.
 • 33 - 3 maanden: Niet gebruiken. Is bestemd voor toekomstige ontwikkelingen.
 • 36 - 6 maanden: Niet gebruiken. Is bestemd voor toekomstige ontwikkelingen.
 • 41 - Jaar: Niet gebruiken. Is bestemd voor toekomstige ontwikkelingen.
 • 49 - Langer dan een jaar: Niet gebruiken. Is bestemd voor toekomstige ontwikkelingen.
 • 81 - Benodigde tijdsduur of tijdsonafhankelijk: Deze optie kiest u indien u het tarief van de berekende productgroep wilt overnemen. Het veld productgroep zal worden leeggemaakt omdat het voor meerdere productgroepen kan gelden. De beslisboom bepaalt op welke productgroep uitgekomen gaat worden. Als de productgroep in de prijslijst is opgenomen wordt de waarde van die productgroep gebruikt. Als de productgroep niet in de prijslijst is opgenomen dan wordt het standaard NZa tarief van het betreffende jaar genomen.
 • 82 - Stuks:Het hier ingevulde tarief wordt gebruikt ongeacht de berekende productgroep.
 • 99 - Onbekend: Niet gebruiken. Is bestemd voor toekomstige ontwikkelingen.
 • Productgroep: Dit veld is bestemd voor de DBC productgroepen. Dus u kunt hier een productgroep invoeren uit de NZa productcodelijst of als het een product voor de Jeugdzorg is een productgroep uit de lijst die door de VNG wordt gepubliceerd.
 • Omschrijving:Hier voert u een omschrijving in die bij het product dat u wilt invoeren hoort. De omschrijving wordt niet in declaratiebestanden opgenomen dus u kunt naar eigen believen hier een omschrijving invoeren.
 • Begindatum: Elk product in een prijslijst kent een begindatum (zo u wilt ingangsdatum). Deze datum bepaald de geldigheid van het product. Bij een verkeerd ingevoerd begindatum kan dit problemen opleveren. Een prijs wordt altijd bepaald op basis van de begindatum van een traject. Als u dus hier de datum 23-02-2015 invoert zal een traject dat een begindatum heeft die voor deze datum ligt geen gebruik maken van dit product. Dan kan het voorkomen dat er geen tarief wordt bepaald in het traject en dus het traject een prijs van € 0,00 toont. Let hier dus goed op. Als dit product een andere prijs krijgt (bijvoorbeeld op 01-01-2016) dan moet er dus een nieuw product worden ingevoerd met een begindatum van 01-01-2016 die dan voor de trajecten wordt gebruikt die een begindatum heeft van 01-01-2016 of later. Als er een nieuw product wordt ingevoerd (een identiek product in deze prijslijst) met een begindatum die later ligt dan het identieke product dat al in de prijslijst is opgenomen zal het bestaande product door het programma automatisch worden voorzien van een einddatum die een dag eerder ligt dan de ingangsdatum die u bij het nieuwe product heeft ingevoerd. Het overzicht laat alleen de geldige producten zien. Dus in 2015 wordt alleen het product met een begindatum van 2015. Zodat het jaar wijzigt zal het nieuwe product worden getoond. Om alle producten te zien klikt u rechts op een van de producten uit de prijslijst. U ziet dan de menuoptie 'Toon alles'. Dan komt er in de menuoptie een vinkje voor de menuoptie te staan ten teken dat de instelling voor dit scherm is: Toon alle tarieven. Door deze menuoptie nogmaals aan te klikken schakelt het programma weer om naar alleen de actuele producten. Nou heel verhaal maar het is wel essentieel bij het invoeren van het product en het samenstellen van de prijslijst.
 • Einddatum:De werking van de einddatum is gelijk aan die van het veld bevinddatum. Alleen begrenst deze de einddatum van de periode. Als er geen datum is ingevoerd dan is het product onbeperkt geldig. Althans tot 9999. Nou dat maken wij met zijn allen niet meer mee.
 • Bedrag: Hier wordt het bedrag ingevoerd dat geldig is voor het product.
 • Afwijkend percentage: Er zijn een aantal manieren waarop uiteindelijk het te declareren bedrag kan worden bepaald.
  Het bedrag dat bij het product is ingevoerd wordt niet gewijzigd en is het te declareren bedrag. In dat geval vult u het veld afwijken percentage NIET in. Echter het is ook mogelijk om hier een percentage in te voeren (bijvoorbeeld 70%). In het geval dat u 70% invult zal 70% van het bedrag worden gedeclareerd. Dit percentage wordt door niets anders beïnvloed. Let op bij debiteuren kunt u ook een percentage invoeren. Echter dat percentage geldt voor de gehele prijslijst en dus niet voor individuele producten. Als u bij een product een percentage invoert heeft dit percentage voorrang op het percentage dat is ingevoerd bij de debiteur.

Kleuren (Verklaring)


Rood = M (Mandatory - Verplicht in te voeren)
Blauw = C (Conditioneel in te voeren. Dit wil zeggen dat het afhankelijk is van de invoer van andere velden of dit veld wel of niet verplicht is in te voeren)
Groen = O (Optioneel - Het veld is niet verplicht in te voeren)
Lichtblauw = Hyperlink