Stappenplan Elektronisch berichtenverkeer


Omschrijving

In de communicatie met gemeenten wordt gebruik gemaakt van het elektronisch berichtenverkeer door middel van verschillende berichtenstandaarden. Hieronder een uitleg over de functies. De functies zijn beschreven in de logische volgorde waarin berichten worden gemaakt/verzonden. De berichten worden op uitzondering van de declaratieberichten via de berichtenbox van Vecozo verzonden. De declaratieberichten worden verstuurd op de reguliere wijze waarop ook berichten aan zorgverzekeraars worden gezonden


JW315 - Verzoek om toewijzing
JW301 - Toewijzing
JW302 - Retourbericht toewijzing
JW303 - Declaratie
JW305 - Startbericht
JW307 - Stopbericht

JW315 - Verzoek om toewijzing aan gemeente (VOT)


Omschrijving

Alvorens u een cliënt kunt/mag gaan behandelen verlangen veel gemeenten dat u eerst een beschikking aanvraagt. Dit heet 'Een verzoek om toewijzing' . Een beschikking regelt dat u na de behandeling ook daadwerkelijk betaald krijgt voor uw prestaties. Of u een beschikking nodig heeft is afhankelijk van de gemeente die dat zelf mag bepalen. Neem dus contact op met de betreffende gemeente om hierover uitsluitsel te krijgen. Ook de wijze op de zorgaanbieders het 'verzoek om toewijzing' aan moeten vragen is afhankelijk van de gemeente. Als de gemeente zich conformeert aan de landelijke standaard kunt u gebruik maken van de mogelijkheid binnen uw programma om een 'JW315 - Verzoek om toewijzing' aan te maken en kunt u deze aan de gemeente verzenden.


Hoofdmenu

2. Bestanden

6. Relaties

3. Cliënten (Sneltoets vanaf het hoofdscherm 'c')

 • Open het trajectenscherm van de cliënt waarvoor u een Verzoek om Toewijzing wil aanmaken
 • Ga naar het traject waarvoor u een Verzoek om Toewijzing wilt aanmaken (Een traject moet dus zijn aangemaakt)
 • Klik rechts op het traject waarvoor u een Verzoek om Toewijzing wilt aanmaken
 • Klik op de menuoptie 'Jeugdwet VOT maken'
 • Er verschijnt nu een scherm zoals hieronder is weergegeven

Door op de afbeelding met het mapje te klikken kunt u de map of het bestand openen. Het bestand wordt standaard in de map C:\Perplex\Export\Jeugdwet\JW315-VOT geplaatst als perplex op de c-schijf is geïnstalleerd. De bestandsnaam is opgebouwd uit herkenbare onderdelen. In het bovenstaande voorbeeld is dit te ontleden als hieronder

> Soort bericht_Gemeente code en gemeentenaam.Cliëntnummer_Aanmaakdatum_Aanmaaktijd.extentie
> JW315      0518-'s-Gravenhage     003489   20160118   170901   .txt
> 

Hoe en aan wie u het aangemaakte VOT bestand moet verzenden is afhankelijk van de eisen van de betreffende gemeente. Neem hierover eventueel contact op met de gemeente.
Log in op Vecozo om het bestand te verzenden via de berichtenbox van Vecozo. Bij vragen over de verzending verwijzen wij naar Vecozo.


Inlezen JW301 (Omschrijving)

Een JW301 is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van gegevens tussen gemeenten en zorgaanbieders. In een JW301 bericht, welke door de gemeente wordt verzonden, staan de toewijzingsgegevens welke u nodig heeft om aan te vangen met de behandeling en te kunnen declareren aan de gemeenten. Hoe de bestanden worden aangeleverd is afhankelijk van de gemeente.

Externe link(s)

JW301 volgens istandaarden

Omdat verwijzingen naar externe internetpagina's kunnen veranderen verzoeken wij u vriendelijk op de onderstaande link te klikken indien de verwijzing niet meer werkt. Zodra u op de link klikt zal uw email programma worden opgestart en kunt u het bericht dat daar verschijnt zonder aanpassingen direct verzenden. Wij zullen dan zorgen dat de juiste link weer wordt opgenomen in de Wiki.

(Mail een 'dode' link).


Inlezen JW301 (Menu)


 • Ga in het schermpje dat wordt geopend naar de locatie waar u de bestanden heeft opgeslagen. (Wij adviseren u om de bestanden op te slaan op een vast plaats ..\Perplex\Import\Jeugdwet)
 • Selecteer de bestanden (houdt de Ctrl toets ingedrukt en klik de bestanden aan)
 • Klik op 'Openen'

 • De bestanden worden nu ingelezen waarna een overzichtsscherm wordt getoond met de ingelezen JW301 berichten.

Ongekoppelde beschikkingen (Bladerscherm)


Cliënten koppelen aan beschikkingen

In principe zal het programma zelf proberen een koppeling tot stand te brengen met de bijbehorende cliënt. Als dat is gelukt ziet u in de kolom "Cliënt" het cliëntnummer staan. Mocht het programma dat niet automatisch hebben gedaan kunt u met de rechter muistoets op de betreffende beschikking klikken en dan op "Koppelen". U kunt ook op de button "Koppelen" in de buttonbalk klikken.


Koppelen (Invoerscherm)

Er is voor dit onderdeel van het programma (nog) geen invoerscherm beschikbaar/beschreven.


JW302 - Retourbericht op een geaccepteerde toewijzing (Omschrijving) (ASI)

Zodra u een toewijzingsbericht heeft geaccepteerd (ingelezen) moet de gemeente binnen vijf dagen door de zorgaanbieder worden geïnformeerd dat de toewijzing is geaccepteerd. Dit wordt gedaan door middel van een retourbericht JW302. Dit bericht wordt door het programma automatisch aangemaakt en dient dus binnen vijf dagen te worden verzonden aan de gemeente.

Retourbericht aan gemeente

 • Bij het inlezen van een JW301 bericht wordt door het programma automatisch een JW302 bericht gemaakt.
 • Het bestand dat door het programma is aangemaakt wordt opgeslagen in de map '..\Export\Jeugdwet\JW302-Retour'

JW305 - Startbericht


Omschrijving

Zodra de zorgaanbieder aanvangt met de daadwerkelijke behandeling dient de gemeente hierover binnen vijf dagen te worden geïnformeerd. De melding wordt gedaan met een JW305 bericht. Dit bericht dient door de zorgverlener te worden aangemaakt en aan de gemeente te worden verzonden


Aanmaken van een Startbericht

Hoofdmenu

2. Bestanden

6. Relaties

3. Cliënten (C)

 • Open het trajectenscherm van de cliënt
 • Ga naar het tabblad 'BKR'
 • Klik rechts op het juiste product in het onderdeel 'Product'
 • Klik op 'Product'
 • Klik op 'Start bericht maken (JW305)'
 • Voer het veld 'Startdatum' in
 • Klik op opslaan
  (Er wordt nu een scherm met gegevens getoond met het path en de naam van het bestand.)
 • Klik op de afbeelding met het mapje om de locatie of het bestand te openen.
 • Verstuur het bestand aan de gemeente

Het bestand is opgeslagen in de map '..\Export\Jeugdwet\JW305-Start'


JW307 - Stop bericht (Omschrijving)

Zodra de zorgaanbieder stopt met de behandeling dient de gemeente hierover binnen vijf dagen te worden geïnformeerd. De melding wordt gedaan met een JW307 bericht. Dit bericht dient door de zorgverlener te worden aangemaakt en aan de gemeente te worden verzonden. Er zijn twee plaatsen waar een stopbericht kan worden aangemaakt.

 1. Via het BKR scherm
 2. Via het scherm 'Ongekoppelde berichten"

Het bestand wordt opgeslagen in de map '..\Export\Jeugdwet\JW307-Stop'