Stappenplan debiteurgroepen beheren


Een debiteurgroep aanmaken

Dit werkt op dezelfde manier als het aanmaken van een individuele debiteur. Dit staat beschreven in het stappenplan debiteuren beheren. Kijk daar hoe je de debiteur kunt aanmaken. U kiest dan bij het het veld Debiteur voor 'Groep'


Leden van een debiteurgroep

Een debiteurgroep kent één of meerdere leden. Bij het aanmaken van een debiteurgroep heeft u al een keuze gemaakt welke groep u wil koppelen aan de debiteurgroep. De groepen zijn door ons als leverancier aangemaakt. Daar kunt u niets mee doen. Wel kan de samenstelling van de debiteurgroep worden aangepast.


Leden aan debiteurgroep toevoegen

Hoofdmenu

3. Financieel

5. Instellingen

10. Tarief

2. Debiteuren

In dit scherm worden de debiteur(groepen) die al aanwezig zijn getoond. Om de samenstelling van de debiteurgroep aan te passen doet u het volgende
 • Klik rechts op de debiteurgroep waarvan u de leden wilt zien/aan passen
 • Klik toon groep. Nu worden de leden van de groep getoond. In dit scherm ziet u drie kolommen. De eerste kolom laat de naam van de debiteur zien, de tweede kolom geeft de begindatum weer en tot slotte de derde kolom geeft de einddatum weer.
 • Klik op toevoegen om een lid toe te voegen aan de debiteurgroep. Er komt een invoerscherm 'Debiteur groep - toevoegen' met de volgende velden:
 • Groep code: Dit veld is de koppeling naar de debiteurgroep die u aan het wijzigen bent. Dit veld kan dan ook niet door de gebruiker worden ingevuld. Dit veld wordt alleen weergegeven als een geheugensteuntje aan de gebruiker om te zien in welke debiteurgroep hij/zij bezig is.
 • Debiteur: Maak een keuze uit de lijst die in dit veld is opgenomen. Hieruit blijkt dat je in een debiteurgroep dus meerdere type relaties kunt opnemen. Meestal is dat niet nodig maar het kan.
 • Debiteurcode: Afhankelijk wat u in het veld 'Debiteur' heeft gekozen wordt hier een hulplijst getoond waaruit u een item dient te kiezen
 • Begindatum: Elk lid in de debiteurgroep kent een begindatum (zo u wilt ingangsdatum). Deze datum bepaald de geldigheid van het lid binnen de debiteurgroep. Bij een verkeerd ingevoerd begindatum kan dit problemen opleveren. Een lid kan maar in één debiteurgroep tegelijk zijn opgenomen. Als u een lid in een debiteurgroep wilt opnemen terwijl deze in een andere groep actief is dan krijgt u een foutmelding met bijvoorbeeld de tekst. "Foutnr.:150225/102601 - Debiteur 0101 bestaat al in groep VER-004 met ingangsdatum 01-01-2014". U dient dit dan te corrigeren. Dat wil zeggen dat u meestal eerst een einddatum moet invoeren bij het lid in de andere debiteurgroep. De melding laat zien in welke groep het lid is opgenomen.
 • Einddatum:De werking van de einddatum is gelijk aan die van het veld bevinddatum. Alleen begrenst deze de einddatum van de periode. Als er geen datum is ingevoerd dan is het product onbeperkt geldig.

Leden bij een debiteurgroep wijzigen

Hoofdmenu

3. Financieel

5. Instellingen

10. Tarief

2. Debiteuren

In dit scherm worden de debiteur(groepen) die al aanwezig zijn getoond. Om de samenstelling van de debiteurgroep aan te passen doet u het volgende
 • Klik rechts op de debiteurgroep waarvan u de leden wilt zien/aan passen
 • Klik toon groep. Nu worden de leden van de groep getoond. In dit scherm ziet u drie kolommen. De eerste kolom laat de naam van de debiteur zien, de tweede kolom geeft de begindatum weer en tot slotte de derde kolom geeft de einddatum weer.
 • Klik op wijzigen om een lid te wijzigen. Er komt een invoerscherm 'Debiteur groep - wijzigen'. Als het een systeembestand is (dat wil zeggen dat wij dit hebben aangemaakt) kunt u het zelf niet aanpassen en krijgt u de melding "Foutnr.:150205/132501 GEM-024 is een systeem bestand en mag niet worden gewijzigd." Indien het een record is dat u zelf heeft toegevoegd kunt u het natuurlijk wel wijzigen met de volgende velden:
 • Groep code: Dit veld is de koppeling naar de debiteurgroep die u aan het wijzigen bent. Dit veld kan dan ook niet door de gebruiker worden ingevuld. Dit veld wordt alleen weergegeven als een geheugensteuntje aan de gebruiker om te zien in welke debiteurgroep hij/zij bezig is.
 • Debiteur: Maak een keuze uit de lijst die in dit veld is opgenomen. Hieruit blijkt dat je in een debiteurgroep dus meerdere type relaties kunt opnemen. Meestal is dat niet nodig maar het kan.
 • Debiteurcode: Afhankelijk wat u in het veld 'Debiteur' heeft gekozen wordt hier een hulplijst getoond waaruit u een item dient te kiezen
 • Begindatum: Elk lid in de debiteurgroep kent een begindatum (zo u wilt ingangsdatum). Deze datum bepaald de geldigheid van het lid binnen de debiteurgroep. Bij een verkeerd ingevoerd begindatum kan dit problemen opleveren. Een lid kan maar in één debiteurgroep tegelijk zijn opgenomen. Als u een lid in een debiteurgroep wilt opnemen terwijl deze in een andere groep actief is dan krijgt u een foutmelding met bijvoorbeeld de tekst. "Foutnr.:150225/102601 - Debiteur 0101 bestaat al in groep VER-004 met ingangsdatum 01-01-2014". U dient dit dan te corrigeren. Dat wil zeggen dat u meestal eerst een einddatum moet invoeren bij het lid in de andere debiteurgroep. De melding laat zien in welke groep het lid is opgenomen.
 • Einddatum:De werking van de einddatum is gelijk aan die van het veld bevinddatum. Alleen begrenst deze de einddatum van de periode. Als er geen datum is ingevoerd dan is het product onbeperkt geldig.