Verborgen functies


Binnen het programma zijn er diverse handige functies die niet door middel van een menuoptie of button zijn uit te voeren. Dat zijn veelal toetsaanslagen die scherm/veld afhankelijk zijn. Hier maken we een start met het beschrijven van die functies. We zullen dit in de loop van de tijd bijwerken.


  1. Snelle invoer activiteiten met F3 (op de behandeldag zelf)
  2. Snelle invoer activiteiten met Ctrl+F3 (op een andere dag dan de behandeling)
  3. Datumveld
  4. Kopiëren van laatst ingevoerde gegevens in velden
  5. Snel invoeren van een cliënt (al dan niet met gezagspersoon)
  6. Toetscombinatie om snel de perplexmap te openen 'Ctrl' + '\'
  7. Programma blokkkeren met wachtwoordscherm
  8. Hints tonen
  9. Notities maken op een regel