Henk ten Voorde

  • Geregistreerd op: 24-06-2014
  • Laatste bezoek: 26-09-2022

Projecten

Contact

Activiteit

Gemelde issues: 342

14-12-2015

11:52 Perplex / Perplex DBC Declaraties gemeenten 2015 - 2016 aanmaken & indienen
h1. %{COLOR:RED}LET OP%
> | %{COLOR:RED}Maak geen declaraties voor gemeenten in 2015 die in 2016 worden verzonde...

19-11-2015

08:32 Perplex / Perplex DBC Stap op 1 januari over naar iWmo en iJw versie 2.0
Dit is binnen Perplex reeds geïmplementeerd. Vanaf 1-1-2016 zal Perplex de versie 2.0 gebruiken.
---

12-08-2015

16:22 Perplex / Perplex DBC Tariefbeschikking Generalistische Basis GGZ voor 2016
Voor 2016 zijn nieuwe tarieven vastgesteld.
16:14 Perplex / Perplex DBC Aanpassing Jeugdwet
Voor gegevens uitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders.

24-03-2015

09:25 Perplex / Perplex DBC Nieuwe tarievenstructuur
Hier kunt u een stappenplan downloaden voor het instellen van de tarieven
[[Instellen_tarieven]]

23-12-2014

11:36 Perplex / Perplex DBC Tarievenbestand Achmea 2015
---
Tarievenbestand Achmea 2015
De handleiding voor het inlezen van tarieven vindt u via deze [[G-GGZ_(Gespecia...
09:06 Perplex / Perplex DBC Multizorg nieuw Uzovinr
---
Alle declaraties (trajecten geopend op of na 1-1-2015) voor de zorgverzekeringen die vallen onder Multizorg mo...

22-12-2014

12:49 Perplex / Perplex DBC Tarievenbestand Multizorg 2015
---
We hebben een tarievenbestand gemaakt welke u kunt inlezen in het programma. Klik op de [[Multizorg (2015)|lin...

14-12-2014

11:29 Perplex / Perplex DBC Verhoging abonnementstarief
---
Met ingang van 1-1-2015 hebben wij onze tarieven verhoogd. U kunt de tarieven vinden op onze website of via de...

25-11-2014

10:55 Perplex / Perplex DBC Stand van zaken overgang m.b.v. Perplex

---
Inmiddels hebben we alle aanpassingen van de jaarovergang 2014-2015 (Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ) in h...

Exporteer naar Atom